Skontaktuj się z nami
+ 48 68 3888235

Instrukcje dla pacjenta.

INSTRUKCJA O SPOSOBIE REALIZACJI E-RECEPTY

W celu zamówienia należy:

 • zadzwonić do przychodni, najlepiej po godzinie 12.00, i podać nazwy leków, ich dawki oraz ilość opakowań
 • można również zostawić w rejestracji kartkę z nazwami, dawkami leków oraz ilością opakowań
 • jeżeli pacjent posiada IKP otrzyma kody e-recepty sms i/lub e-mailem
 • jeżeli pacjent nie posiada IKP, powinien zadzwonić do przychodni po kod, najlepiej po godzinie 14.00 w dniu następnym
 • istnieje możliwość przesłania kodu e-recepty sms-em, na podany numer komórkowy pacjenta
 • prosimy o wcześniejsze zamawianie e-recept, tak aby nie opuszczać dawek leków
 • e-recepty PILNE realizowane są niezwłocznie.
 • aby zrealizować e-receptę w aptece należy podać kod i numer Pesel

INSTRUKCJA O SPOSOBIE REALIZACJI E-SKIEROWANIA

 • E-skierowanie wystawiane jest pacjentowi lub rodzinie pacjenta po wizycie osobistej, po teleporadzie lub na podstawie dokumentacji medycznej.
 • E-skierowanie można otrzymać w postaci wydruku informacyjnego. Zgodnie z przepisami wymagany jest na nim podpis lekarza, żeby zrealizować je w każdej placówce w Polsce. Działa jak tradycyjne skierowanie papierowe.
 • Za pomocą kodu pacjent może zarejestrować się na świadczenie (opcja w trakcie organizacji).
 • Po teleporadzie pacjent otrzymuje kod e-skierowania. Istnieje możliwość przesłania kodu/wydruku na e-mail (opcja w trakcie organizacji).
 • Pacjenci posiadający IKP otrzymają e-skierowanie sms i/lub e-mailem (opcja w trakcie organizacji) .

INSTRUKCJA O SPOSOBIE REALIZACJI E-ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE

W celu zamówienia należy:

 • zadzwonić do przychodni, najlepiej po godzinie 12.00, i podać rodzaj wyrobu medycznego, jego ilość oraz okres na jaki ma być wystawiony
 • można również zostawić w rejestracji kartkę z nazwą wyrobu medycznego, jego ilością i okres na jaki ma być wystawiony
 • pacjent powinien zadzwonić do przychodni po kod, najlepiej po godzinie 14.00 w dniu następnym
 • prosimy o wcześniejsze zamawianie e-zleceń na wyroby medyczne, w celu uniknięcia zbyt długiego oczekiwania na kod

INSTRUKCJA O SPOSOBIE REALIZACJI ZLECENIA BADAŃ DODATKOWYCH (LABORATORYJNYCH I OBRAZOWYCH)

 • Zlecenie badań dodatkowych wystawiane jest pacjentowi lub rodzinie pacjenta po wizycie osobistej, po teleporadzie lub na podstawie dokumentacji medycznej.
 • Zlecenie wystawiane jest w systemie elektronicznym i tradycyjnie na papierowym formularzu.
 • Po skierowanie papierowe na USG/RTG, po jego wystawieniu przez lekarza, pacjent zgłasza się do Rejestracji.
 • W trakcie wystawiania zlecenia na badania laboratoryjne, istnieje możliwość otrzymania przez pacjenta daty i godziny pobrania krwi.
 • Pacjent może bezpośrednio uzgodnić datę i godzinę pobrania krwi z pielęgniarką telefonicznie lub osobiście w Gabinecie Diagnostyczno-Zabiegowym.