Skontaktuj się z nami
+ 48 68 3888235

Koronawirus

Informacja dla pacjentów- Koronawirus

przeczytaj koniecznie !!!!!!

Ważne informacje dla pacjentów

Punkty pobrań wymazów do wykonywania testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 w Województwie Lubuskim:

 • Zielona Góra
  Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze przy ul. Zyty 26 (telefon dla pacjentów:
  68 32 96 481, godziny przyjęć: 10.00 – 12.00).
 • Gorzów Wielkopolski
  Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka (telefon dla pacjentów:
  501 461 117, godziny przyjęć: 7.00 – 15.00)
 • Żagań
  105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią w Żarach – filia Żagań przy ul. Żelaznej 1a (telefon dla pacjentów:
  68 477 12 02, godziny przyjęć: 8.00-10.00).
 • Kostrzyn nad Odrą
  Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o. o. przy ul. Narutowicz 6 (telefon dla pacjentów:
  502 176 030, godziny przyjęć: 8.00-10.00).
 • Świebodzin
  Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o. (godziny przyjęć pacjentów: 10.00 – 15.00)
 • Wschowa
  Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o. (godziny przyjęć pacjentów: 6.00 – 11.00)

Numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznych w województwie lubuskim:

 • WSSE w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kazimierza Jagiellończyka 8b 66-400 Gorzów Wlkp., tel: 95 722 60 57 (7:25-15:00);
 • PSSE w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 27 66-400 Gorzów Wlkp, tel: 95 722 89 86, 95 306 70 24, 95 306 70 25, 95 306 70 26 (7:25-15:00);
 • PSSE w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 11 | 67-100 Nowa Sól, tel: 68 387 24 61 (7:15-15:00);
 • PSSE w Zielonej Górze, ul. Jasna 10 | 65-470 Zielona Góra, tel: 68 325 46 71 do 75 wew. (0) 277 i wew. (0) 241 (8:00-22:00); 507 055 962 (całodobowo)
 • PSSE w Żaganiu, ul. Szprotawska 45A | 68-100 Żagań, tel: 68 477 66 00 (7:25-22:00); 509 609 856 (całodobowo)
 • PSSE w Żarach, ul. Podchorążych 23A | 68-200 Żary, tel: 68 470 62 58, 501 327 149 (7:30-22:00); 696 076 892 (całodobowo)

Oddziały zakaźne

 • Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych
  65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26
  tel.
  68 3296478; 68 3296481; 68 3296200
 • Oddział Reumatologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych z łóżkami zakaźnymi oraz OAIT
  66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Franciszka Walczaka 42
  tel.
  957 331 349, 957 331 359; 957 331 833

ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Obowiązek dotyczy: noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa w sytuacji, gdy nie można zachować 1,5-metrowej odległości od innych.

Na czym polega? Usta i nos musisz zasłonić w przestrzeni otwartej, gdy nie masz możliwości zachowania 1,5 metrów odległości od innych, a także w przestrzeni zamkniętej – np. w sklepach, w komunikacji zbiorowej.

Maseczkę trzeba wciąż obowiązkowo nosić m.in.:

 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni
 • w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?

 • w restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole i jesz lub pijesz,
 • w pracy – jeśli nie masz styczności z osobami z zewnątrz (np. podczas obsługi klientów i interesantów),
 • podczas przebywania w lesie,
 • podczas spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu (wagon WARS).

Przychodnia jest czynna w ramach kontraktu z NFZ od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 18:00

W  czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12.08.2020 DZU z dnia 14.08.2020 roku poz. 1395 oraz wytycznych Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej

w przychodni świadczenia medyczne udzielane są w formie wizyty osobistej, domowej lub teleporady.

Teleporada jest pierwszym kontaktem chorego z personelem medycznym w przypadku problemu zdrowotnego lub innej sprawy dotyczącej pacjenta.

W trakcie teleporady lekarz/pielęgniarka dokonuje oceny stanu pacjenta i podejmuje decyzję, czy pacjent wymaga osobistej wizyty w gabinecie, wizyty domowej czy innego świadczenia medycznego.

Bezpośrednia wizyta pacjenta w przychodni ma miejsce również:

 • w stanach nagłych wymagających szybkiej pomocy personelu medycznego  
 • w sytuacji, gdy pacjent w trakcie teleporady wyrazi wolę osobistego kontaktu z personelem medycznym lub o takiej konieczności zadecyduje lekarz
 • w sytuacji problemów technicznych: brak możliwości skontaktowania się z personelem przychodni np. z powodu awarii prądu, internetu, telefonu .

Teleporady udzielane są:

  • drogą telefoniczną; w praktyce funkcjonują dwie linie telefoniczne służące do obsługi telefonicznej pacjentów o numerach:

68 3888235 i 662154509.

Lekarze oddzwaniają do pacjentów z innych numerów telefonów.

  • w uzasadnionych przypadkach drogą mailową na adres:  przychodnia.nm@wp.pl
  • dostępna jest możliwość przeprowadzania videoporady.
  • termin teleporady jest ustalany przez rejestrację w porozumieniu  z pacjentem lub jego rodziną.

Pracownik odpowiedzialny za rejestrację:

 • rozpoznaje potrzebę zdrowotną i w jakim stopniu jest pilna
 • weryfikuje możliwość udzielenia świadczenia w POZ
 • wpisuje świadczenie do terminarza przyjęć właściwego członka zespołu POZ
 • informuje na jakich zasadach odbywać się będzie teleporada.

Harmonogram pracy przychodni jest elastyczny 

 • tzn. bierze pod uwagę ilość aktualnie pracujących lekarzy oraz potrzeby pacjentów. Zakłada on w godzinach 8.30 -11.30  czas na teleporady, świadczenia dla dzieci zdrowych (bilanse, szczepienia) a następnie od 11.30 do 13.00/14.00 czas na wizyty osobiste pacjentów  w przychodni oraz wizyty domowe.
 • W godzinach popołudniowych od 14.00/15.00-15.30 mają miejsce szczepienia, teleporady odbywają się od 15.30 do 17.00, od 17.00-18.00 wizyty osobiste pacjentów.

Jednoczasowo w przychodni może przebywać 

jeden pacjent w gabinecie zabiegowym, po jednym w gabinecie lekarskim (dziecko przebywa z jednym opiekunem). Na korytarzu i w rejestracji z zachowaniem dystansu jednocześnie może przebywać 10-13 osób.

 • Nawiązanie kontaktu miedzy lekarzem a pacjentem w terminie udzielenia teleporady następuje po telefonie lekarza do pacjenta w wyznaczonym dniu i godzinie. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem w odstępie nie krótszym niż 5 minut, personel medyczny może zrezygnować z kolejnych prób przeprowadzenia teleporady.

 • Obowiązuje zasada punktualności, dopuszczalne jest opóźnienie w udzieleniu teleporady z obiektywnych przyczyn do 60 minut. W sytuacji braku kontaktu ze strony personelu przychodni powyżej 60 minut pacjent powinien skontaktować się sam.

 • Brak kontaktu może być wynikiem: błędnie zapisanego numeru telefonu pacjenta, brakiem możliwości przyjmowania numerów przychodzących lub być spowodowana brakiem zasięgu w miejscu w którym znajduje się pacjent.

Przed udzieleniem teleporady personel medyczny potwierdza tożsamość pacjenta:

 • na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru (numer PESEL lub data urodzenia)

 • po okazaniu przez pacjenta dokumentu potwierdzającego tożsamość, przy udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej w formie wideoporady

 • przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta

 • w przypadku przełączenia przez rejestrację rozmowy z pacjentem do gabinetu na poradę, tożsamość pacjenta potwierdza pracownik rejestracji.

Przygotowanie do teleporady:

 • należy sprawdzić sprawności telefonu (zasięg, naładowanie telefonu)
 • odbywać teleporadę w cichym miejscu
 • przygotować długopis i kartkę do notowania zaleceń i kodów do recept/skierowań

 • przygotować nazwy i dawki zażywanych leków
 • przed teleporadą prosimy o dostarczenie do rejestracji niezbędnej dokumentacji medycznej (karty konsultacji, wypisy ze szpitala, wyniki badań).

ZACHĘCAMY PACJENTÓW DO ZAŁOŻENIA INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA (IKP)